*Kanin korvat*

Teksti: Mirjam Axell

Samoinvaikuttavat perintöaiheet

Usein jokin ominaisuuden ilmeneminen riippuu useammasta samanaikaisesti vaikuttavasta perintöaiheesta. Ominaisuus ilmenee joissakin tapauksissa niin pian kuin yksikin näistä aiheista on vaikuttamassa, mutta ilmenemisen voimakkuus riippuu useamman aiheen samanaikaisen yhteisvaikutuksesta. Tässä esitän esimerkkinä hieman kaavamaistutettu esimerkki kanikorvien pituus.

Risteytetään kaksi kani, toisella on 11cm pitkät korvat ja toisella 23cm pitkät. Jälkimmäisen kanin korvien suurempi pituus johtuu perintöaihepareista AA, BB ja CC, jotka vaikuttavat samanaikaisesti. Jokainen pari lisää pituutta (yli 11cm) 4 cm:llä, eli jokainen perintöaihe erikseen lisää 2 cm. Pitkäkorvaisen kanin korvanpituudeksi saadaan 11+6x2=23cm. Lyhytkorvaisen vastaava perimäasu merkitään aa bb cc.

Pitkäkorvaisen sukusolut perintöaiheyhdistelmä on ABC ja lyhytkorvaisen on abc. Kaikki F1-polven jälkeläiset sisältävät silloin perintöaiheyhdistelmän Aa Bb Cc. Ne sisältävät siis kaikki korvien pituutta lisäävät perintöaiheet yksinkertaisina, joten niiden korvien pituus on 11 + 3x2 = 17cm.

F1-polven kanit muodostavat kahdeksan eri lajia munasoluja ja siittiöitä: ABC, AbC, Abc, aBC, aBc, Abc, abC ja abc.

Esimerkiksi F2-polven kanin yhdistelmä Aa Bb ja CC vastaa korvien pituutta 11 + 4x2 = 19cm ja yhdistelmä aa bb Cc pituutta 11 + 1x2 = 13cm. Poikasten korvien pituus voi siis olla 23, 21, 19, 17, 15, 13 tai 11cm pitkiä. Kolme geeniparin yhdistelmätaulukosta nähdään, että kaikki vaihtoehdot eivät ole yhtä todennäköisiä. Todennäköisyydet ovat prosentteina:

Korvien pituus cm

23

21

19

17

15

13

11

Jälkeläismäärä %

1,6

9,4

23,4

31,2

23,4

9,4

1,6

Suurimalla osalla F2-polven kaneista on keksiarvo isovanhempien korvien pituudesta (11+23) / 2 = 17cm. Tästä keskiarvosta poikkeavat yksilöt ovat harvinaisempia, mitä suurempi poikkeaminen on. Yhdessä poikueessa saattaa silti olla mahdotonta nähdä suuremmat poikkeavuudet, eli kaikki poikasten korvien pituus voi olla 15-19cm.

Tästä esimerkkipoikueesta otamme naaras ja uros ja yritämme jalostaa pidempiä korvia. Tähän tarkoitukseen valitsemme totta kai kaksi 19cm pitkäkorvaista kania, koska näillä yksilöillä on mahdollisimman monta korvien pituutta lisääviä perintöaihetta. Koska ei pysty arvaamaan kanien perintöä, täytyy valita ihan sattumalta pari kania.

Jos sattuu valitsemaan kaksi samanlaista, joilla kummallakin on esim. perintöaiheyhdistelmä AA bb CC, niin kaikki jälkeläisten korvat ovat yhtä pitkiä kuin vanhempien, koska geenit ovat juuri samanlaisia (AA bb CC).

Jos sen sijaan sattumalta valitsemme yhden Aa BB Cc ja yhden AA Bb Cc (molemmilla 19cm pitkät korvat). Sukusoluihin saadaan yhdistelmät ABC, Abc, aBC ja aBc ja toisen kanin sukusoluihin: ABC, Abc, AbC ja Abc. Ruututaulukolla saa selville minkälaisia jälkeläisiä on ja missä paljoussuhteissa. 16:sta jälkeläisestä on todennäköistä että yhdellä on 23cm pitkät korvat, neljällä 21cm, kuudella 19cm, neljällä 17cm ja yhdellä 15cm.

Vaikka ensimmäisessä poikueessa ei saisi yhtäkään 23cm pituisia korvia, voimme jatkossa jalostuksessa käyttää 21cm pituisia. Nyt on jo mahdollisuus saada 23cm pitkiä korvia jo paljon suurempi ja pystymme jatkamaan jalostustyötä niin kauan kunnes kani on heterozygootti, eli AA BB CC.

Usein kääpiöluppien korvien kanssa taistellaan ongelman kanssa kuinka jälkeläiset saisivat määritelmänmukaiset korvat, eli 22-30cm.

Esim. uros on pieni ja pyöreä, mutta korvat ovat hiukan lyhyet, kuitenkin vielä rajojen sisällä. Naaras on sen sijaan isohko ja sillä on hyvät 28cm pituiset korvat. Silti joku jälkeläinen voi saada liian lyhyet korvat esim. 21cm.

Emän geenit ovat AA Bb CC ja isän Aa Bb Cc, tässä tapauksessa poikanen voi saada lyhyemmät korvat kuin isällä, vaikka muilla jälkeläisillä on suurin piirtein keskivertoa vanhempien pituudesta (24-26cm) tai jopa enemmän kuin emällä (geneettisesti AA BB CC).

Lähde Kotieläinhoidon perusteita, Lauri Paloheimo 1956

Etusivulle

© Anemoneniitty.net, 10.05.2016 00:16 Validated by HTML Validator (based on Tidy)